Agroturystyka Biebrza

 

Jadwiga i Bogdan Siebiedzińscy, 16-310 Sztabin, ul. Polna 50
tel./fax.: (+48 87) 64-12-179,
tel. kom. (+48) 603-225-100
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biebrzański Park Narodowy
Zasady wędkowania
Zasady udostępniania
Zasady fotografowania i filmowania

Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy  powołano w 1993 roku dla ochrony Bagien Biebrzańskich - jednego z największych i najlepiej zachowanych w Europie obszarów podmokłych tego typu, czyli nizinnych, bagiennych dolin rzecznych. O unikatowych walorach Biebrzańskiego Parku Narodowego stanowi przede wszystkim Biebrza: "żyjąca rzeka" tworząca nowe meandry, wiosną występująca z brzegów i zmieniająca połacie łąk w rozległe jezioro. Nad Biebrzą nikt nie podnosi alarmu z powodu powodzi. Tu od wieków człowiek żyje w zgodzie z rytmem rzeki, szanując jej prawo do wiosennych wylewów. Dolina Biebrzy na prawie całej długości zachowała naturalny charakter, a co się z tym wiąże - niezwykłe bogactwo świata roślin i zwierząt. Z tego też względu Biebrzański Park Narodowy został wpisany na listę międzynarodowej konwencji RAMSAR służącej ochronie najważniejszych na świecie mokradeł.

Biebrzański Park Narodowy jest atrakcyjny o każdej porze roku
- w okresie wiosennej eksplozji ptasiego życia; latem gdy bagna i lasy zachwycają urodą dzikich kwiatów; jesienią, w czasie godowych turniejów jeleni i zimą, kiedy spotkanie z łosiem jest pewne niemal na sto procent.

Okolice Biebrzańskiego Parku Narodowego są bardzo interesujące także ze względu na kulturę i historię. Krajobraz biebrzański i styl życia na wsi zachował wiele z tego, co w wielu innych częściach Polski i Europy jest już zapomnianą przeszłością. Można tu spotkać malowniczą zabudowę wiejską, zarówno drewnianą jak i budynki wznoszone z licznie występujących głazów narzutowych oraz studzienne żurawie. W pejzaż biebrzański wpisane są przydrożne krzyże i kapliczki, a wielką ozdobą każdej wsi są liczne gniazda bocianie. Okolice Biebrzy są znane z rękodzieła, a zwłaszcza z kunsztownie zdobionych wielkanocnych pisanek i wzorzystych tkanin wykonywanych na tradycyjnych krosnach.

Bogactwo przyrodnicze Bagien Biebrzańskich kształtowało się przez wieki pod wpływem ekstensywnej gospodarki rolnej polegającej na koszeniu łąk turzycowych i wypasie bydła i koni, zapewniających istnienie rozległych, otwartych przestrzeni. Tradycyjne rolnictwo nad Biebrzą gwałtownie zanika, a wraz z nim - niektóre gatunki ptaków,
na przykład batalion. Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego podejmowane są próby przywracania koszenia bagiennych łąk i prowadzenia wypasu dla potrzeb ochrony przyrody, z użyciem rzadkich rodzimych ras zwierząt: konika polskiego i nizinnej czerwonej polskiej krowy.

Biebrzański Park Narodowy, zajmujący powierzchnię prawie 60 000 ha, jest największym parkiem narodowym w Polsce. Jego teren to nie tylko bezkresne przestrzenie podmokłych łąk, szuwarów i wierzbowych zarośli. To także zróżnicowane lasy, a w śród nich malownicze bory bagienne i olsy. Dzięki dużemu urozmaiceniu krajobrazu i znacznemu obszarowi, bardzo bogata jest flora Parku. Stwierdzono tu ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, między innymi 18 gatunków storczyków. Niezapomniany widok przedstawiają łany kaczeńców na zalanych wiosną łąkach. Na uwagę zasługują też rośliny czasem niepozorne z wyglądu, ale za to o bardzo interesującej historii. Są to relikty z czasów kiedy nad Biebrzą panował klimat zdecydowanie odmienny niż obecnie. Na przykład wełnianeczka alpejska i wielosił błękitny są "żyjącym wspomnieniem" klimatu bardzo chłodnego, arktycznego, a kosaciec bezlistny - klimatu znacznie cieplejszego niż dzisiejszy.

Odnotowano tu występowanie około 270 gatunków ptaków, z których 180 odbywa nad Biebrzą lęgi. Tak dużą liczbę gatunków lęgowych stwierdzono jedynie w dwu innych miejscach w Polsce. Od wielu lat Bagna Biebrzańskie były znane wśród miłośników ptaków dzięki występowaniu tu gatunków ptaków charakterystycznych dla wschodniej części naszego kontynentu (na przykład rybitw białoskrzydłych) oraz dzięki gatunkom, które wyginęły lub są bardzo rzadkie w innych częściach Polski i Europy, takich jak orlik grubodzioby (około 20 par nad Biebrzą), dubelt, podróżniczek. Jedną z największych atrakcji dla miłośników ptaków jest wodniczka. Ten niewielki, skromnie ubarwiony ptak jest zagrożony wymarciem z powodu osuszania mokradeł.
Dla wodniczki Biebrzański Park Narodowy jest największą ostoją na świecie - odbywa tu lęgi ponad 2000 par wodniczek.

Wśród bytujących tu 48 gatunków ssaków godne odnotowania jest występowanie około 500 łosi (Biebrzański Park Narodowy jest największą w Polsce ostoją tego imponującego zwierzęcia), 2-3 rodzin wilków, licznych bobrów i wydr. Nad Biebrzą występuje 5 gatunków gadów i 12 gatunków płazów, a wśród nich rzadka w Polsce ropucha paskówka. Niezwykle interesujący jest także świat bezkręgowców Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na przykład pod względem liczby gatunków motyli, jest to jeden z najbogatszych rejonów Polski. Można tu spotkać wiele rzadkich gatunków, takich jak niepylak mnemozyna.

Powrót do spisu

Zasady wędkowania

 1. Ustala się obowiązek uzyskania licencji wędkarskiej na wędkowanie w łowisku specjalnym w Biebrzańskim Parku Narodowym.
 2. Łowisko specjalne obejmuje wszystkie akweny na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego z wyłączeniem:
  1. odcinka rzeki Biebrzy i wszystkich starorzeczy od mostu kolejowego w Osowcu do ujścia rzeki Wissy,
  2. odcinka rzeki Jegrzni od mostu w Ciszewie do połączenia z rzeką Ełk,
  3. odcinka rzeki Ełk od połączenia z Jegrznią do ujścia do Biebrzy
  4. Kanału Woźnawiejskiego na całej długości
  5. wszystkich starorzeczy od 1 marca do 30 czerwca (obowiązuje zakaz wstępu i połowu)
  6. Kanału Augustowskiego
 3. Wędkowanie na łowisku specjalnym odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym i rozporządzeniami wykonawczymi oraz wydanym na podstawie tej ustawy Regulaminem amatorskiego połowu ryb PZW.
 4. Obowiązują m.in. następujące wymiary ochronne ryb:
  • jelec, wzdręga do 15 cm, jaź, kleń , lin do 25 cm,
  • karp do 30 cm, boleń do 40 cm,
  • sandacz, szczupak, węgorz do 45 cm, sum do 70 cm.
 5. Obowiązują m.in. następujące okresy ochronne ryb:
  • miętus od 1 grudnia do końca lutego,
  • sandacz od 1 stycznia do 31 maja,
  • sum od 1 listopada do 30 czerwca,
  • szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia.
 6. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie chronionych m.in. koza, piskorz, śliz, różanka i wszystkie gatunki strzebli.
 7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska (w ciągu doby):
  • sum 1 sztuka,
  • boleń, karp, sandacz, szczupak (łącznie) 3 sztuki,
  • węgorz, lin (łącznie) 4 sztuki,
  • jaź, kleń (łącznie) 10 sztuk,
  • leszcz 10 sztuk.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 sztuk w ciągu doby.
Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków niż wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.

 1. Wędkujący na łowisku specjalnym obowiązany jest przestrzegać przepisów obowiązujących w Biebrzańskim Parku Narodowym, w szczególności zakazu:
  • biwakowania poza miejscami wyznaczonymi (pola namiotowe),
  • wypalanie roślinności oraz palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  • ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczonymi,
  • używania silników do środków pływających, w tym silników elektrycznych.
 2. Przebywanie na łowisku dozwolone jest od świtu do zmierzchu
 3. Wędkarz zobowiązany jest do utrzymania czystości swego stanowiska w promieniu 10 metrów, bez względu na stan łowiska, jaki wędkarz zastał przed rozpoczęciem połowu.
 4. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do wpisania, do Rejestru połowu daty i najbliższej miejscowości. Przed ponownym rozpoczęciem łowienia wypełnienia w Rejestrze połowu następnych rubryk tj. złowionych gatunków ryb, ilości sztuk, i wymiaru najdłuższej ryby każdego gatunku. Rejestr połowu należy zdać przy dokonywaniu opłat za następny okres lub odesłać na adres BPN najpóźniej do końca kwietnia.
 5. Wędkowanie bez licencji lub nie wypełnienie rubryk rejestru połowów zgodnie z powyższymi zasadami naraża wędkującego na cofnięcie licencji bez odszkodowania, nie wydania nowej licencji lub sankcje karne.
 6. Licencję należy okazywać na każde żądanie Straży Parku, Policji, Straży Rybackiej oraz osobom upoważnionym do kontroli celem potwierdzenia faktu kontroli.

Powrót do spisu

Zasady udostępniania

Zwiedzanie Biebrzańskiego Parku Narodowego odbywać się może z zachowanie następujących zasad regulaminu:

 1. Ruch turystyczny po terenie Parku dozwolony jest w okresie całego roku od świtu do zmierzchu
 2. Zwiedzanie Parku może odbywać się po:
  • drogach publicznych
  • rzekach: Biebrzy, Brzozówce, Sidrze, Nettcie, Ełk, Jegrzni, Wissie, Kanale Augustowskim, Kanale Woźnawiejskim i Kanale Rudzkim
  • znakowanych szlakach i ścieżkach przyrodniczych
 3. Ruch turystyczny w O.O. Grzędy reguluje odrębna Decyzja Dyrektora BPN.
 4. Organizowanie zbiorowych imprez wymaga zgody Dyrektora Parku
 5. Grupy liczące powyżej 7 osób obowiązane są zwiedzać Park na szlakach pieszych pod opieką licencjonowanego przewodnika po BPN, lub Znawcy Biebrzy
 6. Znawcy Biebrzy mogą oprowadzać grupy do 9 osób
 7. Liczebność grupy turystów zwiedzających Park pod opieką przewodnika nie może przekraczać 25 osób.
 8. Liczba osób płynących razem w jednym spływie organizowanym na szlakach wodnych prowadzących przez Park nie może być większa niż 25.
 9. Na spływy organizowane na odcinku Osowiec - Brzostowo w okresie 01 stycznia do 23 czerwca wymagane jest zezwolenie Dyrektora Parku które można otrzymać w siedzibie BPN w Osowcu-Twierdzy.
 10. Ruch samochodowy na terenie Parku dozwolony jest jedynie na drogach publicznych.
 11. Parkowanie dozwolone jest tylko na wyznaczonych parkingach i polach namiotowych
 12. Biwakowanie i rozpalanie ognisk dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych
 13. Nocowanie na polu namiotowym na Białym Grądzie jest dozwolone od 24 czerwca do 31 grudnia
 14. Turyści przebywający na polach namiotowych zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tam obowiązujących.
 15. Poszczególne trasy turystyczne mogą być czasowo wyłączane z ruchu turystycznego na całych odcinkach lub częściowo ze względu na:
  • lęgi ptactwa;
  • rykowisko i bukowisko;
  • zagrożenia pożarowe;
  • inne zagrożenia;
 16. Profesjonalne fotografowanie, filmowanie i wykonywanie prac artystycznych, poza miejscami udostępnionymi do zwiedzania, może odbywać się za zgodą Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego na podstawie odrębnego zarządzenia.
 17. Zasady wędkowania na terenie Parku określa odrębne zarządzenie.
 18. Za wstęp lub korzystanie z wartości przyrodniczych Parku i urządzeń infrastruktury turystycznej pobiera się opłatę w formie karty wstępu, którą można nabyć w:
  • siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego
  • siedzibach obwodów ochronnych
  • u osób upoważnionych przez Dyrektora Parku
 19. Wysokość opłat, o których mowa w pkt.18 określone ustalona zostanie w Decyzji Dyrektora Parku
 20. W związku z wykonywaniem prawa do ochrony przyrody pracownicy Straży Parku oraz inni upoważnieni pracownicy Służby Parku mają prawo do kontrolowania turystów znajdujących się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz sprawdzania zezwoleń, licencji, kart wstępu i pobierania opłat
 21. Za brak karty wstępu turysta może zostać ukarany mandatem karnym
 22. Z opłat za wstęp do Parku zwolnieni są:
  • posiadacze zielonej karty (European Green Card);
  • pracownicy Ministerstwa Środowiska i parków narodowych;
  • członkowie Rady Parku Biebrzańskiego Parku Narodowego;
  • opiekunowie grup;
  • licencjonowani przewodnicy po Biebrzańskim Parku Narodowym po wykupieniu licencji;
  • "Znawcy Biebrzy" po wykupieniu licencji;
  • dzieci do 7-go roku życia ;
  • mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym,
  • uczniów szkól i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem BPN,
 23. Opłaty ulgowe wynoszące 50% ustalonej ceny wnoszą :
  • młodzież szkolna
  • studenci
  • renciści i emeryci
  • osoby niepełnosprawne
  • żołnierze czynnej służby zasadniczej
 24. Dyrektor w uzasadnionym przypadku może zwolnić z opłat osoby inne niż wymienione w zarządzeniu
 25. Obsługa ruchu turystycznego i sprzedaż wydawnictw BPN może być powierzona przez Dyrektora osobom fizycznym, instytucjom lub organizacjom na podstawie odrębnych umów.
 26. Opłaty za wstęp na szlaki turystyczne BPN oraz inne opłaty, o których mowa w niniejszym regulaminie stanowią dochody Gospodarstwa Pomocniczego BPN.
 27. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, a w szczególności ustawy z dnia 16.04.2004r Dz.U. nr 92 poz. 880 rozporządzenia RM z dnia 09.09.1993 roku w sprawie powołania Biebrzańskiego PN (Dz.U. Nr 86, poz. 399) oraz podporządkowania się poleceniom służb terenowych BPN. Naruszenie zasad i przepisów obowiązujących w BPN podlega odpowiedzialności karnej.
 28. Odwiedzający Biebrzański Park Narodowy zobowiązani są do przestrzegania wytycznych dla zwiedzających wyszczególnionych na kartach wstępu, znajomości i przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

Powrót do spisu

Zasady fotografowania i filmowania

Profesjonalne fotografowanie, filmowanie i wykonywanie prac artystycznych, poza miejscami udostępnionymi do zwiedzania, może odbywać się według następujących zasad:

 1. Umożliwia się fotografowanie lub filmowanie na terenie parku na podstawie pisemnego "Zezwolenia", które wydaje się po sporządzeniu stosownej umowy i wniesieniu ustalonych poniżej opłat.
 2. Umowa powinna zawierać:
  • terminy prac filmowych i fotograficznych
  • obszary udostępniania parku do filmowania i fotografowania
  • wysokość opłaty określonej w punkcie 3 i 5
  • regulacje innych spraw i potrzeb wynikających z ochrony walorów przyrodniczych parku, produkcji filmowej lub sesji fotograficznej, bazy noclegowej, transportu, zaangażowania pracowników parku lub Gospodarstwa Pomocniczego przy BPN
  • oświadczenie filmujących lub fotografujących o znajomości przepisów o ochronie przyrody i zarządzeń wewnętrznych parku dotyczących udostępniania BPN
 3. Opłata za umożliwienie fotografowania bez urządzeń wspomagających wynosi:
  • miesięczna - 150zł
  • kwartalna - 400zł
  • roczna - 1.500zł
 4. Wniesienie opłaty za fotografowanie nie zwalnia z opłaty za wstęp do parku.
 5. Opłata za umożliwienie filmowania bez urządzeń wspomagających wynosi 150zł/dzień.
  Do powyższych opłat dolicza się 22% VAT.
 6. Na budowę urządzeń wspomagających fotografowanie i filmowanie tj. czatowni, ogrodzeń itp. wymagane jest uzyskanie zgody Dyrektora BPN.
 7. Nie wymaga się "Zezwolenia" na fotografowanie i filmowanie z wyznaczonych szlaków turystycznych, na których obowiązują "Karty wstępu".
 8. O wejściu na dany obwód ochronny BPN w celu filmowania i fotografowania należy powiadomić konserwatora odpowiedniego obwodu ochronnego.

Powrót do spisu

Powyższa treść została skopiowana ze strony Biebrzańskiego Parku Narodowego. www.biebrza.org.pl

Voucher upominkowy

Licznik odwiedzin

Dzisiaj0
Wczoraj32
Tydzień0
Miesiąc606
Od początku93035

poniedziałek, 22, grudzień 2014
Bądź informowany o nowościach oraz ofertach specjalnych. Wpisz adres e-mail:


Joomla Extensions powered by Joobi

Informacja turystyczna

Informacja turystycznaProwadzimy punkt informacji turystycznej terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego i województwa podlaskiego.

Czytaj więcej...

Piątka znad Biebrzy

Piątka znad BiebrzyProdukt turystyczny "Piątka znad Biebrzy" jest efektem doskonałej współpracy pięciu biebrzańskich gospodarstw agroturystycznych, do których my również należymy. Przyjedź i zobacz jak firmy z tej samej branży mogą ze sobą współpracować, a nie rywalizować i na czym ta współpraca polega. U nas znajdziesz coś dla siebie.

Przyjazny rowerom

Przyjazny roweromPosiadamy certyfikat "Przyjazny rowerom", który jest potwierdzeniem spełniania parametrów ważnych ekologicznie oraz zapewnieniem gwarancji potrzeb rowerzystów i turystów rowerowych.